Vår historia

VÅR HISTORIA

Det började redan på 1860-talet

 

Det andliga tillståndet i Järsnäs socken på 1860-talet var bedrövligt.

Sedeslöshet, hembränning och dryckenskap härjade i våra trakter såväl som i landet i övrigt.

 

En andlig väckelse, som startade i grannsocknen Lommaryd, spred sig snabbt till Järsnäs.

 

Det första missionshuset byggdes år 1865 i Renstorps by på bl.a initiativ av väckelseprästerna Johan Magni och Svenning Henriks.

De predikade högmässa i Järsnäs kyrka kl. 11 om söndagarna och på kvällarna höll de väckelsemöten i missionshuset.

 

Kyrkoherde Magni var också ordforande under en tjugoårsperiod i missionsföreningen, som kom att heta Järsnäs Västra Missionsförening ansluten till Jönköpings Missionsförening.

Kyrkokantorn K.G. Widéen var var föreningens sekreterare i trettio år.

 

År 1930 flyttades missionshuset till Svenstorps by och 1946 ändrades föreningens namn till Svenstorps Missionsförsamling.

Missionhuset renoverades och byggdes om år 1964 och 1981 invigdes Svenstorpsgården, som är en tillbyggnad för ungdomsverksamhet, serveringar och uthyrning.

 

Missionsförsamlingen tillhörde under många år en pastorskrets, Järsnäs-Källerydskretsen, vilken upplöstes år 2001.

År 1987 uppgick en grannförsamling, Ryds Missionsförsamling i Svenstorp.

 

För några år sedan ändrades församlingens namn till Svenstorps Alliansförsamling och missionhuset kallas numera Svenstorps Allianskyrka.

Allt startade 1865 och över 150 år senare samlar missionshuset fortfarande människor i alla åldrar.

Några bilder från förr

Missionshuset i Renstorp

Johan Magni

Missionshuset i Svenstorp

Missionshuset i Ryd

Söndagsskolklasser i Renstorp

Missionshuset i Svenstorp

unsplash