Programblad

PROGRAMBLAD

30 november

19.00 Gudstjänst vid första Advent, Ekblom, servering

4 december

19.00 Ekumenisk bön i Pingstkyrkan

8 december

10.00 Gudstjänst, HHN, Ekblom

14 december

18.30 Luciafest med auktion och lotterier. Servering.

15 december

18.00 Samtal och bön

18 december

19.00 Ekumenisk bibelkväll i Svenska kyrkan Lekeryd

23 december

18.00 Julbön, Julens texter och sånger. Glöggservering

31 december

17.00 Nyårsbön i Svartorps Missionskyrka

5 januari

10.00 Gudstjänst, HHN, Ekblom

8 januari

19.00 Programråd

12 januari

10.30 Ekumeniska böneveckans start i Pingstkyrkan, Ekblom

13 januari

19.00 Ekumenisk bön i Lyktan

14 januari

19.00 Ekumenisk bön i Lekeryds Missionskyrka

15 januari

19.00 Ekumenisk bön i Svarttorps Missionskyrka

16 januari

19.00 Ekumenisk bön i Pingstkyrkan

17 januari

19.00 Ekumenisk bön i Allianskyrkan

18 januari

18.00 Ekumenisk bön i Lekeryds kyrka, Avslutning

19 januari

18.00 Samtal och bön

26 januari

10.00 Församlingens årsmöte, Servering

2 februari

10.00 Gudstjänst, HHN. Ekblom

4 februari

18.30 UV-Scout startar


SOCIALA MEDIER

 

Följ oss gärna på Facebook, där vi lägger ut senaste nytt.

KONTAKTA OSS

Svenstorp 10

56195 Lekeryd

Tel. vaktmästare 036-84097

Pastor Kerstin Ekblom Carlsson

0704949935

Ordförande Agneta Floberg

0709630824

ordforande(at)svenstorpsallianskyrka.se

Kårchef UV Karin Klint

0768050325

Församlingens Bangiro 892-5182