Hem

Välkommen till oss i Svenstorps Allianskyrka!


Allianskyrkan i Svenstorp är en frikyrkoförsamling med ett 60-tal medlemmar.

Församlingen är ansluten till Svenska Alliansmissionen.

Vår kyrka ligger i Järsnäs utanför Lekeryd.

Tema - Guds rike

Vår pastor Hanna predikar över temat "Guds rike". Alla predikningar kommer finnas här på vår hemsida. Klicka på länkarna för att läsa.

GUDS RIKE - VAD ÄR DET?

Guds rike (eller himmelriket/riket) är något Jesus pratar väldigt mycket om, och det finns omnämnt mer än 100 gånger i evangelierna. Men vad är Guds rike?

GUDS RIKE - FÖR VEM?

Under hösten predikoserie om Guds rike har vi nu kommit till frågan ”För vem?”


Herren välsigne dig och bevare dig

Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig

Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid!



FJÄRDE MOSEBOK 6:24-26