Hem

Välkommen till oss i Svenstorps Allianskyrka!


Allianskyrkan i Svenstorp är en frikyrkoförsamling med ett 50-tal medlemmar.

Församlingen är ansluten till Svenska Alliansmissionen.

Vår kyrka ligger i Järsnäs utanför Lekeryd.


Herren välsigne dig och bevare dig

Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig

Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid!FJÄRDE MOSEBOK 6:24-26

unsplash