Tro

Vi tror att det finns en Gud som har skapat jorden och allt som rör sig på den enligt vad som står i Bibeln.
Gud vill ha gemenskap med människan som han satt att råda över skapelsen.
I Edens lustgård valde människan att gå sin egen väg istället för att lyda Gud, vilket resulterade i att synden kom in i världen.
Synd är alltså det samlade begreppet på det som skiljer människan och Gud åt.
För att människan skulle kunna leva i en nära gemenskap med Gud och dessutom få möjlighet att dela evigheten tillsammans med honom, sände Gud sin son Jesus Kristus.

Han tog vår synd på sig, den skuld som människan hade inför Gud blev borttagen genom att han led döden på ett kors.
Bibeln talar också om att Jesus uppstod och lever idag.
Genom att tro på honom och bekänna honom som Herre i vårt liv får vi gemenskap med honom.
Den gemenskapen sträcker sig ända in i evigheten, alltså för alltid tillsammans med Gud.
Detta är de goda nyheterna, att alla kan få uppleva förlåtelse från sina felsteg, sin synd och leva tillsammans med Jesus

Varför kristen?

  • Ska man flyta med strömmen eller simma motströms?
  • Ska man tycka som alla andra eller tänka igenom frågorna själv?
  • Ska man lita på dem som säger att hela världen kommit till av en ren slump och att det egentligen bara är en tillfällighet att vi lever här?

Vi vet att alla de ting som vi människor känner till har en orsak.
Varje sak har en bakgrund, en skapare bakom sig.
Inte en enda pryl, eller konstruerat föremål finns här av en slump.
Därför tror vi också att vår jord har en orsak och en skapare.
Jorden och vi människor kommer från en intelligent Skapare.
Vi har förstått att alla människor har ett behov av tro.
Alla söker efter något att dyrka eller upphöja som är större och bättre än oss själva.
Denna längtan efter Gud tar vi på allvar.
När vi kommit i kontakt med berättelserna om Jesus från Nasaret har han väckt vårt intresse och vår förundran som ingen finna.
Vi kan inte finna någon annan religiös ledare som har ett sådant budskap, ett sådant liv och ett sådant enastående erbjudande till oss människor som han har.
Han talar i enkla, vardagliga bilder om tron på Gud.
Han jämför Gud med en barmhärtig arbetsgivare eller en förlåtande fader.
Jesus visade i sitt eget liv att vanliga människor var viktiga för honom.
Ett barn ställdes fram som föredöme.
En föraktad tullare blev accepterad i hans inre krets.
Vi tror på de gamla berättelserna från ögonvittnena som själva levde tillsammans med Jesus.
De såg honom leva, dö och även som uppstånden efter döden.
De talar därför om honom som någon som är mer än en vanlig människa i sina texter som vi läser i Bibeln.
Vi har också mött Jesus.
Jesus är den ende som erbjuder oss som människa en nystart i vårt eget tilltrasslade liv.
Han är den ende som inte kräver att vi ska prestera något inför Gud för att duga.
Han är den ende som erbjuder en kraft så att vi kan klara av att leva på ett nytt och kärleksfullt sätt.
Vi tror därför att Jesus är den sanna vägen till Gud.

Trosbekännelsen

Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare.

Vi tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda.

Vi tror ock på den helige Ande, en helig allmännelig kyrka, de heligas samfund, syndernas förlåtelse, de dödas uppståndelse och ett evigt liv.

Svenstorps Alliansförsamling | Svenstorp 10, LEKERYD | Tfn: 036-820 39 | BG: 892-5182 Swish: 123 049 80 14